Điều khiển và giám sát lưu lượng nước cung cấp cho khu vực trích ly Line 1

goldlatentsea;glscompany;solution;giải pháp kỹ thuật, phương án, Schneider, Siemens, valves, Endress Hauser, Kobold, instrument

solution;giải phát kỹ thuật

Điều khiển và giám sát lưu lượng nước cung cấp cho khu vực trích ly Line 1 / Control and monitor flow of feedwater at Extractor Area Line 1
28/06/2017 | 895
1. Hiện trạng hệ thống / Existing System 2. Yêu cầu kĩ thuật và mục tiêu điều khiển / Technical Requirements and Control Target 3. Giải pháp tiết kiệm năng lượng / Proposal Energy Saving Solution 4. Những thiết bị tự động đề xuất / Proposal Automation Equipments 5. Kết luận / Conclusion

1. Hiện trạng hệ thống / Existing System

qHệ thống bơm hoạt động thường xuyên 24/24 / Feedwater pump system operate 24/24

qHệ thống vận hành không giám sát điều khiển được lưu lượng nước cấp cho khu vực Extractor/ System do not control and monitor flow water supply for Extractor area

Bơm luôn hoạt động với đầy tải, gây lãng phí nước/điện  cho hệ thống tốn chi phí bảo trì cho các thiết bị liên quan / Pump always operate full load, sothat waste water and electricity for system, get more maitanance cost for related equipments

2. Yêu cầu thuật mục tiêu điều khiển / Technical Requirements and Control Target

qĐo được lưu lượng nước cung cấp thực tế cho khu vực extractor/ Measuring flow of feedwater for extractor area.

qĐiều khiển việc cung cấp lưu lượng nước/ Control water flow. 
qHướng giải quyết khi xảy ra các sự cố / How to deal if system have faults.
3. Giải pháp tiết kiệm năng lượng/ Proposal Energy Saving Solution
qBơm công suất 5,5kW, lưu lượng 21m3/h, hoạt động liên tục 24/24. Như vậy lưu lượng tổng ngày đêm :
ØQpump = 21 x 24 = 504 m3 / ngày đêm
qLưu lượng nước cần cung cấp cho khu vực Boiler 80-100m3 / ngày đêm
ØQboiler = 100 m3 / ngày đêm 
qLưu lượng nước cần cung cấp cho khu vực Extractor 10.000 lít /h. Hệ thống hoạt động liên tục 24/24. Như vậy lưu lượng tổng ngày đêm :
ØQextractor = 10.000 x 24 = 240.000 lít /ngày đêm
= 240 m3 / ngày đêm
qLưu lượng cần thiết cung cấp cho hệ thống Boiler Extractor :
ØQsupply = Qboiler + Qextractor = 100 + 240           = 340 m3/ngày đêm
qNhư vậy lưu lượng lãng phí trong 1 ngày đêm :
ØQwaste = QpumpQsupply = 540 - 340            = 200 m3 / ngày đêm
qSố tiền nhà máy phải trả cho 1 tháng : ( 11.800 VNĐ/m3)
ØMoney1 = Qwaste x 11.800 x 26 = 200 x 11.800 x 26      = 61.360.000 VNĐ / tháng
qNếu sử dụng biến tần điều khiển lưu lượng nước cấp cho hệ thống Extractor Boiler thì như thế nào?
ØTa chỉ việc điều khiển tốc độ bơm phù hợp thông qua điều khiển biến tần, để cung cấp lưu lượng nước cho 2 khu vực này Qsupply = 340 m3 / ngày đêm. Qpump khi đó sẽ Qpump = 15 m3 / h
ØNhư vậy ta sẽ thể tiết kiện được tiền nước lãng phí hàng tháng.
qBên cạnh đó, ta cũng sẽ tiết kiện được điện năng tiêu thụ của bơm do không chạy đầy tải.
 
Từ khóa:
Copyright © 2017 GOLD LATERNT SEA . All right Reserved. Design by Nina.com
Gọi điện SMS Chỉ Đường