Dự án

Dự án
Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển nồi hơi tầng sôi đốt than – mùn cưa công suất 5 tấn hơi /giờ

Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển nồi hơi tầng sôi đốt than – mùn cưa công suất 5 tấn hơi /giờ

Date post: 19/09/2017 11:09 AM

Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển nồi hơi tầng sôi đốt than – mùn cưa công suất 5 tấn hơi /giờ
Lắp đặt 100 tủ điều khiển ATS 3P 63A & 32A

Lắp đặt 100 tủ điều khiển ATS 3P 63A & 32A

Date post: 04/10/2017 06:10 AM

Thiết bị chính -Tủ Rittal -Schneider -Bộ điều khiển máy phát
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều chỉnh áp suất cho hệ thống chiết rót Việt Nam / SUPPLY AND INSTALLATION OF VN EXTRACTOR FEEDING PRESSURE  REGULATOR

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều chỉnh áp suất cho hệ thống chiết rót Việt Nam / SUPPLY AND INSTALLATION OF VN EXTRACTOR FEEDING PRESSURE REGULATOR

Date post: 19/09/2017 11:09 AM

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều chỉnh áp suất cho hệ thống chiết rót Việt Nam / SUPPLY AND INSTALLATION OF VN EXTRACTOR...
Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển hệ thống đo mức bồn lưu trữ đường và dầu / SUPPLY AND INSTALLATION OF GLUCOSE AND OIL STORAGE TANKS’ LEVEL INSTRUMENTS AND CONTROL PANEL

Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển hệ thống đo mức bồn lưu trữ đường và dầu / SUPPLY AND INSTALLATION OF GLUCOSE AND OIL STORAGE TANKS’ LEVEL INSTRUMENTS AND CONTROL PANEL

Date post: 19/09/2017 11:09 AM

Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển hệ thống đo mức bồn lưu trữ đường và dầu / SUPPLY AND INSTALLATION OF GLUCOSE AND...
Lắp đặt hệ thống điều khiển và khí nén cho hệ thống Valves tại khu vực Utilites /  ELECTRICAL CONTROL FOR VALVES AND INSTALLATION WORKS IN UTILITIES AREA

Lắp đặt hệ thống điều khiển và khí nén cho hệ thống Valves tại khu vực Utilites / ELECTRICAL CONTROL FOR VALVES AND INSTALLATION WORKS IN UTILITIES AREA

Date post: 19/09/2017 11:09 AM

Lắp đặt hệ thống điều khiển và khí nén cho hệ thống Valves tại khu vực Utilites / ELECTRICAL CONTROL FOR VALVES AND INSTALLATION...
Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Điện Dự Án Xử Lý Nước Thải Sân Golf Tân Sơn Nhất / INSTALLATION LIGHTING SYSTEM AND CONTROL PANEL FOR WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Điện Dự Án Xử Lý Nước Thải Sân Golf Tân Sơn Nhất / INSTALLATION LIGHTING SYSTEM AND CONTROL PANEL FOR WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

Date post: 19/09/2017 11:09 AM

-Thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp nguồn cho tủ điện và các động cơ cho hệ thống xử lý nước thải -Di...
Copyright © 2017 GOLD LATERNT SEA . All right Reserved. Design by Nina.com
Gọi điện SMS Chỉ Đường