Phần mềm TIA Portal V14

Phần mềm TIA Portal V14

Phần mềm TIA Portal V14

Phần mềm TIA Portal V14
06/07/2017 | 1970
Phần mềm thiết kế TIA Portal V14: tăng hiệu suất, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Phần mềm thiết kế TIA Portal V14: tăng hiệu suất, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. • TIA portal V14: mở rộng thêm chức năng tập trung vào chẩn đoán lỗi, chạy giả lập hệ thống, và cho nhiều người dùng cùng truy cập.  • Đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp hướng tới các công ty muốn thực hiện số hóa và Industrie 4.0  • Nâng cao quản lý nguồn năng lượng và điều khiển truyền động, kết nối điện toán đám mây và cho phép giả lập hệ thống với các bản sao.  Phiên bản V14 của TIA Portal (hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện) giúp cho các nhà sản xuất máy giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tăng hiệu suất cho người sử dụng cuối cùng. Siemens đã bổ sung thêm nhiều chức năng cho phiên bản V14 dành cho các công ty hướng tới doanh nghiệp số hóa và Industrie 4.0.

Từ khóa:
Copyright © 2017 GOLD LATERNT SEA . All right Reserved. Design by Nina.com
Gọi điện SMS Chỉ Đường