3 CÁCH CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ - TẦN SỐ CHO BIẾN TẦN

Có 3 cách đặt tốc độ cho biến tần từ PLC: Cách 1: Dùng tín hiệu Analog : Cách 2: Dùng tín hiệu Digital: Cách 3: Truyền thông:

INVERTER,SCHNEIDER-ELECTRIC,ATV320,ATV340,ATV610,ATV630,ATV910,ATV930,SETPOINT, SETSPEED, FEEDBACK,HOW TO SET

3 Cách cài đặt tốc độ cho biến tần từ PLC
13/07/2021 | 129
Cách 1: Dùng tín hiệu Analog : Cách 2: Dùng tín hiệu Digital: Cách 3: Truyền thông:

Có 3 cách đặt tốc độ cho biến tần từ PLC:

cau_hinh_bien_tan
Cấu hình biến tần tham khảo

Cách 1: Dùng tín hiệu Analog :

  1. Đưa tín hiệu đặt tới đầu ra Analog của PLC để gửi tới đầu vào Analog của biến tần.
  2. Tín hiệu phản hồi có thể nhận về PLC qua cổng Analog đầu ra của biến tần.
  3. Tốc độ đặt theo cách này có thể điều khiển vô cấp.
cach_1_dung_tin_hieu_analog
Cách 1: Dùng tín hiệu Analog

Cách 2: Dùng tín hiệu Digital:

  1. Mỗi cấp tốc độ được quy đổi về mã nhị phân rồi bật/tắt các đầu ra số của PLC tương ứng với đầu vào Digital của biến tần.
  1. Tốc độ đặt theo cách này chỉ có thể đặt theo các cấp cố định.
  2. Tối đa 16 cấp tốc độ.
cach_2_dung_tin_hieu_digital
Cách 2: Dùng tín hiệu Digital

Cách 3: Truyền thông:

  1. Toàn bộ các tín hiệu được gửi/nhận giữa PLC và biến tần đều thông qua 1 đường dẫn truyền thông duy nhất (Ethernet, Modbus RS485, Modbus TCP/IP, CanOpen, Profibus, . . .)
  2. Tốc độ đặt theo cách này có thể điều khiển vô cấp.
cach_3_truyen_thong
Cách 3: Truyền Thông
Từ khóa:
Copyright © 2017 GOLD LATERNT SEA . All right Reserved. Design by Nina.com
Gọi điện SMS Chỉ Đường